Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie  Drs.  Corine Tegenbosch 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie van Corine Tegenbosch

Werkwijze

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij mij terecht als ze zijn verwezen door hun huisarts, door de gemeente, de Jeugdarts of de Raad voor de Kinderbescherming. Als u uw kind aanmeldt spreken we kort door wat het probleem is en plannen we een eerste gesprek. Als het kind 12 jaar of jonger is vindt dit eerste gesprek plaats zonder het kind zelf. Bij kinderen van 12 jaar of ouder is het kind hier meestal zelf bij aanwezig.  Dit wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de problematiek en ieders wens.


Bij gescheiden ouders zoek ik  altijd contact met de andere ouder om ook van deze ouder toestemming te krijgen om met het kind in het gesprek te gaan (wanneer beide ouders gezag hebben).

Na het eerste gesprek volgt binnen 1 a 2 weken een vervolg. Dit kan, afhankelijk van de problematiek, bestaan uit een observatie in de klas of een eerste gesprek met het kind/de jongere.

Soms volgt daarna korte of uitgebreide diagnostiek, in andere gevallen wordt meteen begeleiding of behandeling gestart.

Van het diagnostiekproces schrijf ik een uitgebreide rapportage die aan ouders wordt verstrekt.

Begeleidings- en behandelingsgesprekken met het kind vinden over het algemeen eenmaal per twee weken plaats, regelmatig worden ook huiswerkopdrachten meegegeven. 

Na afloop van de behandeling of begeleiding schrijf ik een evaluatieverslag waarin de werkwijze en de ontwikkelingen bij het kind worden vastgelegd 


Ouders worden van dit proces op de hoogte gehouden en tussentijds kunnen ook oudergesprekken of gezinsgesprekken worden ingepland.