Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie  Drs.  Corine Tegenbosch 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie van Corine Tegenbosch

Vormen van hulp

Diagnostiek

Diagnostiek kan bestaan uit observatie in de klas, gesprekken met het kind, laten invullen van vragenlijsten door ouders en/of school, afname van intelligentie-onderzoek, neuropsychologische tests of persoonlijkheidstests.


Bij toestemming van ouders neem ik vaak telefonisch contact op met de leerkracht van het kind/de jongere om te horen hoe het kind op zijn school functioneert.  Aan ouders en school vraag ik om vragenlijsten in te vullen over het kind/de jongere om op deze manier meer zicht te krijgen op het functioneren op verschillende leefgebieden. Regelmatig ga ik bij kinderen op de basisschool een uur observeren in de klas. Diagnostiek bestaat verder uit een of enkel momenten waarin bij het kind diverse tests worden afgenomen. Het kan hier gaan om intelligentietests, persoonlijkheidstests of neuropsychologische tests.

Het diagnostiekproces wordt afgerond met een uitgebreide rapportage waarin een conclusie wordt getrokken over de oorzaak van de problematiek en  diverse tips en adviezen zijn opgenomen.
Een van deze adviezen kan nadere behandeling of begeleiding in de praktijk zijn.


Behandeling/begeleiding

Wanneer over wordt gegaan tot behandeling of begeleiding komt het kind/de jongere, meestal eens in de twee weken, voor een gesprek naar de praktijk.
Door deze gesprekken krijgt het kind inzicht  in zijn/haar problematiek, wordt psycho-educatie gegeven indien er sprake is van een diagnose (zoals bv ADHD of ASS) en worden tips gegeven hoe het kind en zijn thuis- en schoolomgeving beter met bepaalde problematiek om kan leren gaan. Dit kunnen tips over het omgaan met sociale situaties zijn, het omgaan met school en huiswerk maken, het omgaan met emoties als angst, somberheid of boosheid, het omgaan met overprikkeling etc.
Met behulp van cognitieve gedragstherapie kan aan een kind/jongere geleerd worden om anders naar situaties te leren kijken en niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.