Hoe gaat het in zijn werk?

 

Na telefonische aanmelding vindt een eerste gesprek plaats. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is dit een gesprek met u als ouders alleen, met u en uw kind, of met uw kind alleen. Dit wordt in overleg bepaald.

In het gesprek wordt het probleem verhelderd en wordt besproken waaruit de hulp aan uw kind zou kunnen bestaan.

Soms is vervolgens eerst nadere diagnostiek nodig. In andere gevallen wordt meteen overgegaan tot behandeling of begeleiding.

 

 

 

Op dit moment bedraagt de wachttijd tussen aanmelding en intake ongeveer 8 weken. Na intake is er geen wachttijd voor het starten van een diagnostiek- of behandeltraject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie | corinetegenbosch@kpnmail.nl | 0413-261694