Wat kost het?

 

De hulp die ik uw kind geef wordt vergoed als u een verwijskaart heeft van:

- uw huisarts, of

- iemand uit een zogenaamd Basisteam; dit zijn teams die vanaf 2015 werkzaam zijn vanuit de centra voor jeugd en gezin (CJG). De teams zijn onder andere aan scholen verbonden.

Indien u een verwijskaart heeft vergoedt de gemeente waarin u woont de kosten als uw kind jonger is dan 18 jaar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico. Als uw kind 18 jaar of ouder is wordt de hulp vergoed door uw ziektekostenverzekering. De hulp valt dan onder het eigen risico.

Zonder verwijskaart kunt u de hulp aan uw kind ook zelf bekostigen. In dat geval hanteer ik een uurtarief van € 90.

Op dit moment bedraagt de wachttijd tussen aanmelding en intake ongeveer 8 weken. Na intake is er geen wachttijd voor het starten van het diagnostiek- of behandeltraject.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie | corinetegenbosch@kpnmail.nl | 0413-261694