Wat houdt diagnostiek in?


Diagnostiek bestaat, afhankelijk van de vraagstelling, uit een of meer van de volgende onderdelen:


- Observatie thuis of in de klas
Afhankelijk van de problemen kan observatie onderdeel van het diagnostiekproces

- Opvragen van informatie bij school
Als het probleem zich op school voordoet vind ik het belangrijk ook school bij het diagnostiekproces te betrekken. Dit kan middels telefonisch contact of een gesprek met de leerkracht, eventueel samen met u.

- Gesprekken met het kind / de jongere
Deze zijn individueel en vinden plaats in de praktijkruimte.

- Psychologisch onderzoek
Ik beschik over een breed scala aan psychologische tests op het gebied van persoonlijkheid, sociale vaardigheden, executieve hersenfuncties, concentratie en geheugen, en lees-, spellings- en rekenproblemen.

- Intelligentieonderzoek
Indien nodig wordt de intelligentie gemeten met gestandaardiseerde intelligentietests (zoals de WISC-III).
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie | corinetegenbosch@kpnmail.nl | 0413-261694