Ik bied de volgende vormen van begeleiding of behandeling:


- Begeleiding en behandeling van het kind / de jongere

In individuele gesprekken wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het verbeteren van het zelfvertrouwen, het omgaan met angst, verdriet of boosheid, het aanleren van een betere (huis)werkhouding of het aanleren van meer adequate manieren van reageren op anderen.

Ik maak hierbij gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals uitleg over de oorzaak van het probleem, het leren omzetten van negatieve gedachten, het leren wat het effect van bepaald gedrag is op anderen, het beter zicht krijgen op het eigen functioneren, het leren omgaan met en verminderen van angst, het aanleren van effectievere manieren van plannen en organiseren, enzovoort.


- Begeleiding van de ouders

Door middel van gesprekken, tips en adviezen worden ouders geholpen bij het verbeteren van de pedagogische omgang met hun kind.


- Begeleiding van leerkrachten of docenten

Op vraag van ouders geef ik adviezen aan scholen over optimale begeleiding van het kind / de jongere.

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie | corinetegenbosch@kpnmail.nl | 0413-261694